เนื่องใน ขอยกบทกลอนตอนสอบ Abschlußprüfung วิชาภาษาเยอรมันมา

เนื่องใน ขอยกบทกลอนตอนสอบ Abschlußprüfung วิชาภาษาเยอรมันมา ณ ที่นี้
Es geschehn noch Wunder – Ein weiße Taube
Wird fliegen und mit Adlerskühnheit diese Geier
Anfallen, die das Vaterland zerreißen.